Wie is Ons?

Christensentrum Elspark is ‘n gemaklike, inklussiewe gemeente vir die hele gesin. Meeste van ons mense kom uit die groter Germiston, Boksburg en Brakpan gebiede en sluit areas soos Elspark, Elsburg, Lambton, Freeway Park, Sunward Park en Parkrand in.

Ons het Afrikaanse oggenddienste om 09:00 en beoog om binne die afsienbare toekoms met ‘n Engelse aanddiens te begin om voorsiening te maak vir demografiese veranderinge in ons onmiddellike omgewing.

Hoewel die gemeente in die verlede ‘n tradisionele herder-kudde-model gemeente was, het ons die reis begin na ‘n liggaam-van-Christus-model gemeente. Dit veronderstel die identifisering, toerusting, ontplooiing en waardering van ons lidmate se gawes tot voordeel van die gemeente en die welsyn van die gemeenskap.

Dienstye

Elke Sondag om 09:00

SPAN

Meer Inligting

Kidzone Kinderkerk

Christa Beukes

Tyd: Sondae om 09:00 - Gelyklopend met die diens.

 


 

Vrouebiduur

Petro Ferreira

Tyd: Woensdae om 10:00

 


 

Musiekspan

Johan Fourie

Tyd: Oefeninge - Donderdae om 18:30

 


 

Tieners

Armand Fourie en Jokkie Marais

Tyd: Vrydagaande om 18:30


 

Pastoorsgesin

Johan, Jasmin en Jesse Klopper

Sel: Johan Klopper 082 787 6103

 


 

Sekretaresse

Petro Ferreira

Kantoorure: Maandae, Dinsdae en Vrydae: 08:30 – 12:30

 


 

Vroue-Aksie

Trudie Pienaar

Christensentrum Elspark is ‘n gemeente van die Apostoliese Geloofsending van Suid-Afrika               

Christensentrum Elspark is deel van die Familia Dei Netwerk

 

Depressie en Angs Ondersteuningsgroep

Anzel Allen

Tyd: Dinsdae om 18:30

Ons bied hulp in die vorm van ondersteuningsgroepe aan vir mense wat sukkel met depressie en/of angs.

Lidmaatskap Aansoekvorm

Troues Dokumentasie

Lidmaatskap Kinders

Kindertoewyding Vorm

Begrafnis Vorm