Wat bied ons?

Sondae dienste

Ons het twee dienste op 'n Sondag:
'n Afrikaanse diens om 09:00. Dit neem die vorm van 'n behoudende gesinsdiens aan en Kinderkerk (Kidzone) word gelyklopend met die diens aangebied.
An English service at 18:00. This service has a more informal character and is aimed at the broad spectrum of people living in our community.

Hulpgroepe

Ons bied die volgende hulpgroepe aan: depressie en angs; substans afhaklikheid; rousmart en divorce care. Die groepe word deur opgeleide persone gefasiliteer.

Kleingroepe

Ons begin binnekort met kleingroepe waar mense gehalte verhoudinge met mekaar kan bou, mekaar kan versorg, saam kan groei en as spanne kan saamwerk om hulle onmiddellike omgewing positief te beïnvloed.

Media

Dokumente

Laai administratiewe dokumente af as jy 'n lidmaat wil word, wil trou, begrawe wil word of 'n kindertoewyding wil reël.

Galasiërs Bybelstudie

'n Sistematiese Bybelstudie oor Paulus se brief aan die Galasiërs gebasseer op betroubare kommentare kan hier afgelaai word.

Uitsprake

Uitsprake oor kwelvrae deur die Nasionale AGS.

Preke

Jy sal binnekort preke kan aflaai.

Wil jy meer weet oor...

Wat ons glo?

Hoe ons kerk hou?