Ons Missie Is 

Christensentrum Kerk

Om uitvoering te gee aan die Jesus se opdrag in Mattheus 28:19-20

Bidkamer

Om verkondigers en agente van versoening tussen God en mens en tussen alle mense onderling en in ons gemeenskap te wees. 2 Korinthiërs 5:18

CS Elspark (5)

Om ‘n vriend vir die gemeenskap te wees en om in vennootskap met ander organisasies (wat tot voordeel van die gemeenskap werk) misdaad, morele verval en die verbrokkeling van gesinne te voorkom.

‘n Tuiste vir almal.


Ons gemeente wil ‘n tuiste vir almal wees . ‘n Plek waar God verheerlik en Sy koninkryk gevestig word deur die verkondiging van Sy Woord en die werking van Sy Gees. Ons wil ‘n liggaam-van-Christus model gemeente wees waar mense hulle Godgegewe gawes kan ontdek en in staat gestel word om dit effektief uit te leef tot voordeel en opbouing van die gemeente en die gemeenskap.


Vorige Preke


Pastoraie Sorg

MAURIS MAXIMUS VELIT COMMODO, VARIUS

Schedule of holy masses


READ MORE

Meet our
priests


READ MORE

Children's
corner


READ MORE


For brides


READ MORE

Christmas
actions


READ MORE


Parish choir


READ MORE

BEDIENINGE

Bidkamer

INFORMATION:

priest Jan Kowalski

Kidzone

INFORMATION:

priest Piotr Nowak

Evangelisasie 

INFORMATION:

priest Tomasz Nycz

Kruisifiks Yeug 

INFORMATION:

priest Mirosław Utta

Sending 

INFORMATION:

priest Jan Kowalski

Welsyn 

INFORMATION:

priest Piotr Nowak