Ons Missie Is

Christensentrum Kerk

Om uitvoering te gee aan Jesus se opdrag in Mattheus 28:19-20

Bidkamer

Om verkondigers en agente van versoening tussen God en mens en tussen alle mense onderling en in ons gemeenskap te wees. 2 Korinthiërs 5:18

CS Elspark (5)

Om 'n vriend vir die gemeenskap te wees en om in vennootskap met ander organisasies (wat tot voordeel van die gemeenskap werk) misdaad, morele verval en die verbrokkeling van gesinne te voorkom.

'n Tuiste vir almal.


Ons gemeente wil 'n tuiste vir almal wees. 'n Plek waar God verheerlik en Sy Koninkryk gevestig word deur die verkondiging van Sy Woord en die werking van Sy Gees. Ons wil 'n liggaam-van-Christus model gemeente wees waar mense hulle Godgegewe gawes kan ontdek en in staat gestel word om dit effektief uit te leef tot voordeel en opbouing van die gemeente en die gemeenskap.


Aanlyn Dienste

Pastorale Sorg

"Versorg soos herders die kudde van God in julle midde; hou toesig - nie uit plig nie, maar vrywillig, in ooreenstemming met die wil van God; nie uit skandelike winsbejag nie, maar geesdriftig; nie baasspelerig oor wat hulle toevertrou is nie, maar as voorbeeld vir die kudde. En wanneer die Groot Herder verskyn, sal julle die erekrans van heerlikheid ontvang, wat nooit sal verwelk nie." 1 Petrus 5:2-4 AFR20

Begrafnisse

Die verlies van 'n geliefde is nooit maklik nie. Begrafnisse van aktiewe lidmate is gratis, met die uitsondering van 'n skoonmaak- en multi-media fooi, aangesien ons van privaat persone gebruik maak vir hierdie dienste.

Doop

Ons bied aan elke persoon die geleentheid om gedoop te word. Jesus beveel ons om Sy voorbeeld in alles te volg, insluitend die doop: Matteus 28:19 sê: "Gaan dan heen en maak dissipels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees."

Kindertoewyding

Die AGS “doop” nie kinders toe nie. Jesus het egter die kindertjies geseën wat na Hom toe gebring is. In ooreenstemming hiermee, wy ons kinders aan die Here toe en bid ons dat Hy hulle sal seën. Dit word tydens ‘n diens gedoen.

Bedieninge

Bidkamer

Hierdie bediening fokus op die mense wie tydens ‘n diens op ‘n uitnodiging reageer en in die bidkamer bedien word. Dit vestig ‘n noodsaaklike skakel tussen bediening tydens ‘n diens en opvolgwerk daarna

Kontak Corrie op
076 740 9288

 

Kidzone

Sprei jou vlerke.
Word betrokke en leer van Jesus Christus se liefde vir jou en hoe om te lewe vir Hom, want JY is uniek in God se oë.

Kontak Tannie Debbie 

083 355 5946


Evangelisasie

Hierdie bediening poog om mense wie afvallig geword het op te spoor en weer in te skakel; as ook om evangelisasieprojekte te reël.

Kontak Trompie op
082 492 3865

 

Kruisfiks Jeug 

Kom nes jy is en geniet die aand saam met ons. Vrydae aande is ‘n veilige plek vir al ons tieners, ‘n geleentheid om saam te lag, saam te kuier en bo alles te groei in jou geloof.

Kontak Marlize op 

082 850 5334

 


Sending

Ons is by ‘n plaaslike sendingprojek betrokke wat deur middel van voedsel en Evangelie verkondiging uitreik na hawelose mense. ‘n “Straatgemeente” is besig om te ontwikkel

Kontak Cobus op

082 719 9758

Welsyn

Gemeentelede wie hulp nodig het, word geassesseer waarna hul name op ons kospakkie lys geplaas word. Sekere lede van Lewenslyn Fondasie is ook betrokke by ‘n sopkombuis in die Boksburg omgewing.

Kontak vir Jasmin op

079 137 1968

Oorweeg om te gee

Saai 'n saadjie om hierdie verskeie bedieninge in ons gemeenskap te ondersteun. Jou gee maak dit vir ons moontlik om meer te doen en 'n blywende verskil in ons gemeenskap te maak. Dankie vir jou bydrae.